top of page

Bryggens atelier, København

I 2018 deltok eg i to ulike utstillingar i København, mor mi sin fødeby. Til denne utstillinga i Bryggens atelier ble eg oppfordra til å søke om å få delta. Eg var heldig å være ein av dei utvalgte som var med i denne kollektivutstillinga.

bottom of page